Where ART Thou
Where ART Thou
23x13x12 cm

Stoneware
2011