Tendenser- F15 Jeløya, Norway
31 March  (Opening at 14:00) - 24 June 2012

Kunstnere
Andrew Barton (NO), Svein Narum (NO), Signe Solberg (NO) Anne Thomassen (NO), Tove Tømmerberg (NO), Borghild Rudjord Unneland (NO), Rikka Latva-Somppi (FI), Sari Liimatta (FI), Nithikul Nimkulrat (FI), Kim Simonsson (FI), Caroline Slotte (FI).

Time Out. Tendenser 2012
Kurator 2012: Heidi Bjørgan

De seneste årenes Tendenser har stilt spørsmål om hva kunsthåndverk er og bør være og hvor grensen går mellom kunsthåndverk og billedkunst. I årets utstilling beveger Heidi Bjørgan seg utenom disse problemstillingene og åpne for en større fordypelse i materialene, bort ifra taktiske spilleregler, smarte strateger og diskusjoner. Tittelen Time Out. Tendenser 2012 signaliserer et ønske om en tenkepause og en annen tilnærming til fagfeltet. Bjørgan drister seg utenom de konseptuelle diskusjonene og ber om nettopp time-out! Hun ønsker at vi skal stoppe opp, la oss engasjere og utfordre av det som hvert enkelt materiale; glass, tre, keramikk, tekstil og metall, åpner for. -Jeg er opptatt av at det lages god kunst, sier Heidi Bjørgan. Enten det er kunsthåndverk eller billedkunst. Derfor er årets tendenser ikke et innlegg i debatten om kunsthåndverk eller billedkunst.

35 arbeider av etablerte og profilerte kunshåndverkere er hentet fra to land: Norge og Finland. Avgrensingen åpner for en grundigere følelse av og innsikt i den materialbevisstheten som gjør seg gjeldende i de to land, med de forskjeller og likheter som måtte finnes.Press pics:
Safe Shopper, 3758x 1972 1,4 MB

Play Safe , 4888 x 2000 1,6 MB