Stat & Styring fokuserer på aktuelle problemstillinger innen offentlig sektor, og er faglig og partipolitisk uavhengig. Gjennom artikler, debatter og intervjuer fokuserer tidsskriftet på ledelse, kompetanse, kvalitet, brukerrelasjoner, effektivisering og omstilling i offentlig sektor både i Norge og internasjonalt.

Stat & Styring retter seg mot ansatte i statlig, regional og kommunal sektor, mot politikere, mot utdannings- og forskningsmiljøer samt konsulentvirksomheter.