Plan B Juni/Juli 2003, Skulptur 2003 på Aker Brygge,  foto og tekst av Tormod Halleraker