Utdrag fra seminaret "Kritikkverdig Kunsthåndverk" utdrag der Lars Elton utdyper......

"Men for å prøve å komme til det som er temaet for salongen i dag, så stilles det spørsmål om vi ser en ny strategi innenfor kunsthåndverk som svarer på en tendens i kunstvirkeligheten ellers om nemlig en større vending mot en større oppmerksomhet rundt taktilitet, altså det å kunne ta og føle på ting, at de objektene som betraktes som kunst, har en eller annen form for tilgjengelighet som snakker til noe annet enn intellektet, og det er en interessant ting som jeg uten å tenke på dette seminaret påpekte i min kritikk av Kunsthåndverk 2011, nettopp det at taktiliteten og den håndverksbaserte virkeligheten som kunsthåndverkere forholder seg til er i ferd med å bli attraktive også for andre kunstnere. Og det er typisk nok at det ene verket som er blitt trukket frem som det mest synlige på årets årsutstilling er denne skulpturen av Andrew Barton. Han er til daglig skulptør, men denne gangen har han laget skulpturen sin i keramikk, men det er kanskje den mest konseptuelle gjenstanden på utstillingen. Og det at kunsthåndverksutstillingen nå også fremstår som attraktiv for kunstnere som har andre teknikker som definerer seg inn under andre fagfelt eller andre felt innenfor kunstverden, det må jo helt klart kunne sies å være et fremskritt. Man kan ikke akkurat si det er en stor dominerende tendens, men den er der."

http://www.kritikerlaget.no/nor/pages/677-kritikersalong_kritikkverdig_kunsthaandverk_2/page_files/25.pdf