Avis sitater/fragmenter
. 111. Høstutstilling, Dagbladet 5. September 1998- One too Many
Dagbladet 1997, av Harriet Eide- Little Black Spot
Nødrop fra en debutant, Dagbladet, 10. september 1998
av Andrew Barton
(Utdrag)

Etter flere år med entydig slakt i norsk presse av vår årlige
kunstmønstring Høstutstillingen, er det kanskje på tide at
flere spør seg selv «hva er det som egentlig skjer?» Er det
bare en sunn meningsutveksling, eller et varsel om en
uhelbredelig kunstsyke?